Mistrovství České Republiky 2013 / Czech championship 2013

Květen 19, 2013 mezinárodnězavody  žádný komentář

MČR

Nazdar Pirátníci,

Mistrovství Republiky tluče na vrata a stejně jako loni nás s otevřenou náručí uvítá Jesenice. Tato trachtace bude od pátku do neděle, tedy 05.7. – 7.7.2013

V letošním roce jsme včas započali s agitací v zahraničí a tak snad bude dostatek silné konkurence. Kromě tradičních posádek, kteří se, stejně jako dobří holubi, každoročně vracejí se snad navýší počet o další 4 kvalitní posádky.

Navíc jsme v duchu naší dohody společně s organizátory mistrovství otevřeli kategorii pro dřevěné piráty.
  V případě, že dřevěnek bude pět a více, vyhlásíme první tři s titulem Mistra, při menší účasti vyhlásíme pouze prvního, bez titulu. Domnívám se, že bychom mohli naplnit limit, že?

Bylo by dobré na půdě všech oddílů a klubů zmobilizovat síly a vyslat co největší kontingent, je čas ukázat, že sekerka ještě nehodlá zreznout!

Oficiální vypsání Mistrovství Republiky 2013

 

Hi Pirats,

Czech National Championship beating on the door and just like a last year we will be welcomed with open arms in Jesenice. This event will be from Friday to Sunday,  5.7. – 7.7. 2013

We started with agitation abroad early this year, so hopefully there will be enough strong competitors. Besides to traditional crew who participate year by year,  number of participants will incerase  in the other four foreign crew.

Furthermore, in the spirit of our agreement with the organizers of the championship we open category for wooden pirates.
  In case of wooden boats  is five or more, we will announce the first three crews, with titles of Champions. With lower participation will be announced only the first, without a title. I believe that we can reach the limit, right?

It would be good to send the largest contingent from all your clubs, it is time to show that an axe is not going to rust!

Official notice of race Mistrovství Republiky 2013

Zanechte odpověď